За здружението

Граѓаните се здружуваат во Здружение на информатичарите на Македонија заради вршење дејности и активности со цел за негување, популаризација и унапредување на информатиката и нејзината примена, подобрување на својот статус и статусот на информатиката во општеството, како и задоволување на потребите од стручни лица и стручна помош во институциите и организациите во државата.

Настани

No Events Available

Новости

March 27, 2022

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 2022

XXX Регионален натпревар по информатика се одржа на 5 март 2022 година на повеќе места ширум државата. Повеќе информации за…

March 27, 2022

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЗИМ 2021

На 29.12.2021, во облик на онлајн состанок на платформата Google Meet, се одржа Годишното собрание на Здружението на Информатичари на…

March 27, 2022

RMI 2021

Од 15.12.2021 до 17.12.2021, во облик на онлајн натпревар, се одржа деветтиот по ред интернационален натпревар во програмирање „Romanian Master of Informatics“…

March 27, 2022

ПРВ ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА МАКЕДОНИЈА НА БОИ 2021

Прв златен медал во историјата за македонски учесник на Балканската олимпијада по информатика На 28-мата Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ…

March 27, 2022

XXVIII БАЛКАНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА (БОИ 2021)

Од 24.11.2021 до 29.11.2021, во облик на онлајн натпревар, се одржа XXVIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2021). БОИ 2021 се одржа…

VIEW ALL
8
Олимпијади
100
Учесници
6
Златни медали
2
Бронзени медали