АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2018

ПРОГРАМА НА XXII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2018
Натпреварувачи Ментори
27. април 2018 год. (петок)
-13:45 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
13:50 – 14:05 Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 14:00 –   18:05 Слободно време
– просторија 200в
14:05 – 18:05 Тек на натпреварот – Ден 1
– просторија 200в
18:30 – Објавување на резултатите од првиот ден
Тест мод и евентуални технички приговори
28. април 2018 год. (сабота)
10:00 – 10:25 Пристигнување на учесниците во просториите на Сорсикс и сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар
– Sorsix
10:30 – 14:30 Тек на натпреварот – Ден 2 10:30 –   14:30 Слободно време

 

– Sorsix
14:30 – 15:10 Ручек (Sorsix)
15:10 Објавување на резултатите и евентуални технички приговори
15:20 – 15:50 Научно предавање
16:00 – 16:30 Доделување медали, дипломи и признанија
– во Sorsix