АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2017

ПРОГРАМА НА XXI МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2017
Натпреварувачи Ментори
21. април 2017 год. (петок)
-12:45 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
12:50 – 13:05 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 16:15 –   16:45 Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

– просторија 37

– просторија 138
13:05 – 17:05 Тек   на натпреварот – Ден 1
– просторија 138
17:30 – Објавување на резултатите од првиот натпревар
Тест мод и евентуални технички приговори
22. април 2017 год. (сабота)
10:00 – 10:25 Пристигнување на учесниците во просториите на Сорсикс и сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар
– Sorsix
10:30 – 14:30 Тек   на натпреварот – Ден 2 13:30 –   14:00 Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

 

– Sorsix
14:30 – 15:10 Ручек (Sorsix)
15:10 Објавување на резултатите и евентуални технички приговори
15:20 – 15:50 Научно предавање
16:00 – 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
– во  Sorsix