АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2016

 

ПРОГРАМА НА XX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2016
Натпреварувачи Ментори
15. април 2016 год. (петок)
-12:30 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
12:35 – 12:50 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 16:15 –   16:45 Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

– просторија 37

– просторија 200в
13:00 – 17:00 Тек   на натпреварот – Ден 1
– просторија 200в
17:30 – Објавување на резултатите од првиот натпревар
Тест мод и евентуални технички приговори
16. април 2016 год. (сабота)
10:15 – 10:25 Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар
– просторија 215
10:30 – 14:30 Тек   на натпреварот – Ден 2 13:45 –   14:15 Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

– просторија 37

– просторија 200в
14:30 – 15:15 Ручек (бифе)
15:15 Објавување на резултатите и евентуални технички приговори
16:00 – 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
– во амфитеатар на ФИНКИ