АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2015

 

ПРОГРАМА НА XIX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2015
Натпреварувачи Ментори
17. април 2015 год. (Петок)
-14:00 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
14:05 – 14:20 Сместување   на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 17:30 –   18:15 Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

– просторија 37

– просторија 215
14:30 – 18:30 Тек   на натпреварот – Ден 1
– просторија 215
19:00 – Објавување на резултатите од првиот натпревар
Тест мод и евентуални технички приговори
18. април 2015 год. (Сабота)
10:15 – 10:25 Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар
– просторија 215
10:30 – 14:30 Тек   на натпреварот – Ден 2 13:30 –   14:15 Дискусија за зададените задачи со претставници од комисијата

– просторија 37

– просторија 215
14:30 – 15:15 Ручек (бифе)
15:15 Објавување на резултатите и евентуални технички приговори
16:00 – 16:30 Доделување медали,  дипломи и признанија
– во амфитеатар на ФИНКИ