АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2010

ПРОГРАМА НА XXI ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА,
ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАТИКА, ПМФ – СКОПЈЕ 2010

Натпреварувачи Ментори
17. април 2010 год. (сабота)
до 10:00 Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ)
10:00 – 10:15 Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар на ПМФ
10:15 – 10:45 Официјално отворање на натпреварот Информатички амфитеатар на ПМФ
10:45 – 11:00 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
– во лабораториите на првиот кат (простории 145, 146 и 147)
11:15 – 13:15 Работилница – „Иницијативите за измени во наставните програми по информатика“
– во просторија 148 – прв кат
11:00 – 15:00 Тек на натпреварот
– во лабораториите на првиот кат
13:15 – 15:00 Слободно време
15:05 – 15:45

Ручек

– бифе Мерџан (горна зграда, подрум)

15:50 – 16:15 Презентација на ИИ
– во просторија 148
16:15 Објавување на резултати
– пред просторија 147
16:15 – 16:30 Поднесување на приговори
– пред просторија 147
16:30 – 17:00 Разгледување на приговорите
– во просторија 147
17:00 – 17:15

Сместување на учесниците од другите градови
– во просторија 148

19:00 – Слободна вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 – Свечена вечера
18. април 2010 год. (недела)
11:15 – 12:30 Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија – во информатички амфитеатар

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија – во информатички амфитеатар