АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2012

ПРОГРАМА НА XXIII ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА,

СКОПЈЕ 2012

Натпреварувачи Ментори
28. април 2012 год.(сабота)
до 10:00 Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ), простории на ФИНКИ
10:00 – 10:15 Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар – ФИНКИ
10:15 – 10:35 Официјално отворање на натпреварот

Информатички амфитеатар – ФИНКИ

10:35 – 11:00 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
– во лабораториите на ФИНКИ во долната зграда на приземје (простории Л8, Л11, Л14 и Л17) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:15 – 13:15 Работилница – „Зошто треба да има програмирање во новите наставни програми по информатика“
– во просторија 161 – прв спрат
11:15 – 14:45 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ во долната зграда и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:15 – 14:45 Ручек
15:05 – 15:45

Ручек

– бифе Мерџан (горна зграда, подрум)

15:50 – 16:20 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
– во просторија 148
16:25 Објавување на резултати
– пред просторија 148
16:30 – 16:40 Поднесување на приговори
– пред просторија 147
16:40 – 17:00 Разгледување на приговорите
– во просторија 147
17:05 – 17:20

Сместување на учесниците од другите градови кои не биле сместени претходниот ден
– во просторија 148

19:00 – Слободна вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 – Свечена вечера
29. април 2012 год. (недела)
12:00 – 13:00 Oбјавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

– во амфитеатар на ФИНКИ во Технолошко-металуршкиот факултет