АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2014

ПРОГРАМА НА XXV ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА,

СКОПЈЕ 2014

Натпреварувачи Ментори
22. март 2014 год. (сабота)
до 9:45 Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко – металуршкиот факултет (ТМФ), простории на ФИНКИ
до 10:00 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ
10:00 – 10:25 Официјално отворање на натпреварот
Амфитеатар на ТМФ
10:25 – 10:35 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
– во лабораториите на ФИНКИ на првиот кат (простории 200 и 215) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:20 – 12:50 Работилница – „Активности на ЗИМ поврзани со наставни програми по информатика. Доусовршување на наставниците.“
– во бифе на ТМФ – подрум
10:40/11:10 – 13:40 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:00 – 13:40 Ручек
13:45 – 14:20

Ручек

– бифе ТМФ (подрум)

14:20 – 14:50 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
– во просторија 117, приземје
14:50 Објавување на резултати
– пред просторија 200
14:50 – 15:10 Поднесување на приговори
– пред просторија 200
15:10 – 15:50 Разгледување на приговорите
– во просторија 200
16:30 – 17:30

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 – во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет