АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2018

ПРОГРАМА НА XXIX ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА,

СКОПЈЕ 2018

Натпреварувачи Ментори
24. март 2018 год. (сабота)
до 10:00 Пристигнување на учесниците во зградата на Машински факултет (МФ)
 до 10:15 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на МФ (приземје)
10:15 – 10:45 Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на МФ

10:45 – 11:05 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
– во лабораториите на ФИНКИ на приземје и првиот кат во зградата на ТМФ (простории 138, 200 и 215) 
11:45 – 13:30 Работилница – „Новости во наставните програми“
– во амфитеатар на ФИНКИ
11:05 – 14:40 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ
13:30 – 14:15 Ручек
14:40 – 15:00 Ручек

– бифе ТМФ (подрум)

15:00 – 15:30 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
– во амфитеатар на ФИНКИ
15:20 Објавување на резултати
– пред просторија 138 и на влезната врата
15:20 – 15:45 Поднесување на приговори и нивно разгледување
– пред и во просторија 115
15:45 – 16:45 Научно предавање

– во амфитеатрот на ФИНКИ

17:10 – 18:00 Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 – во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет