ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021 – ИНФОРМАТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ

На 20 мај 2021 година, во просториите на Digital School во Скопје, се одржа Државниот натпревар за учениците од основно образование 2021 – Информатичко размислување.

Повеќе информации за натпреварот можеНа 20 мај 2021 година, во просториите на Digital School во Скопје, се одржа Државниот натпревар за учениците од основно образование 2021 – Информатичко размислување.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.те да најдете овде.