ЗАДАЧИ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2021 – ИНФОРМАТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ (ALB)