КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА 2021 – ИНФОРМАТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ