Натпревари во алгоритамски вештини

НАТПРЕВАРИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Здружението на информатичарите на Македонија петнаесетта година по ред организира натпревари по информатика за учениците од основното образование. Целта на досегашните циклуси на натпревари беше да се заинтересираат колку што е можно поголем број на ученици за информатиката како наука. Започнувајќи од натпревари во апликативни вештини, овие натпревари полека прераснаа во натпревари во програмирање и алгоритамски вештини, што всушност ја претставува сржта на информатиката.

Во последните години програмирањето се изучува во VI-то, и во VII-мо одделение како дел од предметот Информатика, а потоа може да се продолжи и со изборниот предмет Програмирање. Затоа и оваа година учениците од основното образование ќе се натпреваруваат на натпреварите кои што се организираат за учениците од средното образование. На тој начин на сите нив им е овозможено да влезат во тимовите за интернационалните натпревари. Македонските натпревари се организираат според правилата на интернационалните натпревари. Сите информации за овие натпревари се објавени во делот за натпреварите за средно образование.

Натпревар по информатика – информатичко размислување

Годинава, по четврти пат, за учениците од IV и V одделение ќе се организира натпревар во информатичко размислување.

Натпреварот се спроведува на општинско/регионално и државно ниво. Заради актуелната пандемија, датумите за овие натпревари ќе бидат во месец мај, а пријавувањето ќе биде во тек на месец април.

 

Натпреварите се одржуваат според правилникот за натпревари усвоен од државната комисија за акредитација.

ЗНАЧАЈНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАТПРЕВАРОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ ВО 2021

Регионалниот натпревар треба да се одржи на 06.05 (четврток) со почеток во 12:00 часотСпоред правилникот, за учениците во одделенска настава, секое училиште има право да пријави по еден натпреварувач за учество во секое од двете одделенија (IV и V).

Пријавувањето на учениците се прави преку следната форма (која ќе биде активна од 1. април) најдоцна до 27.04. до 18:00.

  • Доколку некој ученик не влезе во листата на ученици-претставници од дадено училиште, а смета дека тоа е неоправдано, може  да се пријави преку училиштето/менторот за учество на натпреварот со покривање на трошоците (1500 денари) или тоа може да го направи лично на natprevarATcs.org.mk. Овие ученици ќе ги имаат истите права при натамошната квалификација за државен натпревар. Учесниците кои се пријавени (или ќе се пријават на natprevarATcs.org.mk) за приватно учество најдоцна до 27.04. ќе треба да извршат уплата преку пополнета уплатница со податоци како стандардната уплатница за членство во ЗИМ со следните измени: – цел на дознака: Учество на регионален натпревар 2020; – износ: 1500 денари. Доколку некој ученик од 5-то одделение минатата година извршил уплата за приватно учество, оваа година може да ги искористи претходно уплатените средства за да учествува, за што менторот ќе не извести со е-порака.

Листа на пријавени ученици за Општинскиот/регионален натпревар 2021

 

Државниот натпревар треба да се одржи на 20.05.2021 (четврток).

Агенда на Државниот натпревар 2021

Конечни резултати од Државниот натпревар 2021

————————————————————————————

Дополнителни информации
Формат на натпреварот
Учениците се натпреваруваат преку решавање на множество задачи кои имаат за цел проверка и развој на информатичкото размислување. Како урнек се земаат задачи од www.bebras.org, односно задачи од меѓународниот промотивен натпревар Дабар, за соодветното ниво. Македонскиот сајт за натпреварот Дабар е talent.mk.
Спроведување на натпреварот
Натпреварот се спроведува на тој начин што секој од учениците го добива соодветното множество од задачи и подготвува и внесува одговори за нив во предвиденото време.
Ученикот е должен доколку даде одговор на одредена задача, тоа да го стори во точно предвидениот формат за давање на одговорот.
По евалуацијата на тестовите се пресметуваат освоените поени за секој натпреварувач.
Рангирање
Врз основа на поените освоени на општинскиот и регионалниот натпревар, се објавува ранг листа на учесниците на натпреварот, по одделенија, како и листа на поканети учесници за следното ниво на натпреварување.
Според утврдените ранг листи на секој од натпреварите се доделуваат соодветни награди и признанија.