ПОКАНЕТИ УЧЕСНИЦИ НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР 2010

На државниот натпревар се поканети следните учесници:

НАПРЕДНА ГРУПА:

Име и презиме Училиште Клас
Христијан Богоевски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 2
Младен Димовски СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 4
Предраг Груевски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 3
Дејан Божиновски СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Игор Ќетковиќ ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 4
Дениз Џумкар ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 4
Ѓорѓи Јанчески СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Андонов Јован СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Кристијан Трајковски СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Филип Талимѕиоски Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп 4
Марио Ампов СУГС “Георги Димитров” – Скопје 3
Кристијан Спировски Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп 4
Евгенија Стеваноска Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп 4
Павел Тасков СОУ “Др. Ибрахим Темо” – Струга 4
Димитриј Мијоски Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп 3
Филип Пералов СОУ “Јосип Броз-Тито” – Битола 4
Гоце Тренчев СОУ “Коста Сусинов” – Радовиш 4
Златко Јовески Гимназија “Мирче Ацев” – Прилеп 4
Мартин Трпкоски СУГС “Орце Николов” – Скопје 4
Петар Секулоски СОУ “Др. Ибрахим Темо” – Струга 1

ОСНОВНА ГРУПА:

Име и презиме Училиште Клас
Јован Крајевски СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 1
Никола Фурнаџиски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 2
Јован Бидиков СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 1
Влатко Стојковски Гимназија “Славчо Стојменски” – Штип 4
Георги Атанасов СУ “Јане Сандански” – Струмица 4
Денис Мазникар Основно Училиште “Тошо Арсов” – Штип 8
Стефан Пројчев СУГС “Орце Николов” – Скопје 3
Петар Тонковиќ СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 1
Ирена Љубиќ СУГС “Орце Николов” – Скопје 3
Кирил Цветков ДСУ “Митко Пенџуклиски” – Кратово 4
Христијан Тодоровски СУГС “Орце Николов” – Скопје 3
Живка Гуцевска СУ “Јане Сандански” – Струмица 4
Стефан Станоески СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 2
Теодор Индов ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 2
Флорент Фејзула ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 2
Стевица Божиноски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 3

ПОЧЕТНИЧКА ГРУПА:

Име и презиме Училиште Клас
Максим Трифуновски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 1
Стефан Стојанов ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 1
Дамјан Ангеловски СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 1
Росица Дејановска ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 1
Филип Станковски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 1
Томи Стојковски ЦСНО “Злате Малакоски” – Гостивар 1
Филип Симески ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 1
Марио Босковски СУ “Раде Јовчевски Корчагин” – Скопје 1
Александар Богатинов СУГС “Георги Димитров” – Скопје 4
Лука Пешиќ ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 1
Филип Анакиевски ДЕМУ “Коле Нехтенин” – Штип 3
Илина Ставрова Гимназија “Добри Даскалов” – Кавадарци 2

 

*Сите ученици за да може да учествуваат на натпреварот мора да бидат пријавени од нивните ментори (или од некој професор од училиштето во кое што учат) на адресата natprevarATgmail.com најдоцна до 07.04 до 15 часот. Понатамошната комуникација околу престојниот натпревар ќе се одвива преку е-пошта со менторите.