РЕЗУЛТАТИ ОД МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2009

Ранг Презиме Име Училиште Вкупно Mreza Ovci RNA Освоен медал
1 Божиновски Дејан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 17 7 9 1 златен медал
2 Talimdzioski Filip СОУ “Мирче Ацев” 15 5 3 7 златен медал
3 Ќетковиќ Игор ПСУ “Јахја Кемал” 14 4 10 0 сребрен медал
4 Карас Нино СУГС Гимназија “Никола Карев” 14 0 9 5 сребрен медал
5 Димовски Младен СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 14 4 9 1 сребрен медал
6 Џумкар Дениз ПСУ “Јахја Кемал” 12 0 10 2 бронзен медал
7 Ampov Mario “Георги Димитров” 11 6 5 0 бронзен медал
8 Андонов Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 11 1 10 0 бронзен медал
9 Janceski Gorgi СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 11 1 9 1 бронзен медал
10 Атанасовски Благој СОУ “Славчо Стојменски” 11 7 4 0 бронзен медал
11 Bogoevski Hristijan ПСУ “Јахја Кемал” 10 0 10 0 бронзен медал
12 Анчев Ненад СОУ “Славчо Стојменски” 4 0 0 4
13 Spasovski Daniel СОУ “Славчо Стојменски” 3 0 3 0
14 Мартиновски Стефан УСО “Кочо Рацин” 3 1 0 2
15 Maznikar Denis …други 2 1 0 1
16 Бојковски Александар УСО “Гоце Делчев” 1 0 0 1
17 Бојчевски Александар УСО “Кирил Пејчиновиќ” 1 0 0 1
18 Станојевиќ Слободан УСО “Кирил Пејчиновиќ” 0 0 0 0
19 Maznikar Mirza СОУ “Славчо Стојменски” 0 0 0 0
20 Доцевски Марко УСО “Гоце Делчев” 0 0 0 0
21 Крајевски Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 0 0 0 0
22 Трајковски Кристијан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 0 0 0 0