АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2015

ПРОГРАМА НА XXVI ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА,

СКОПЈЕ 2015

Натпреварувачи Ментори
до 9:45 Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко – металуршкиот факултет (ТМФ), простории на ФИНКИ
до 10:00 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ
10:00 – 10:30 Официјално отворање на натпреварот
Амфитеатар на ТМФ
10:30 – 10:40 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
– во лабораториите на ФИНКИ на првиот кат (простории 200 и 215) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:30 – 13:15 Работилница – „Активности на ЗИМ поврзани со наставни програми по информатика. Доусовршување на наставниците.“
– во бифе на ТМФ – подрум
10:45/11:00 – 14:15 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:30 – 14:15 Ручек
14:15 – 14:40 Ручек

– бифе ТМФ (подрум)

14:40 – 15:00 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
– во амфитеатар на ТМФ
15:10 Објавување на резултати
– пред просторија 115 и на влезната врата
15:10 – 15:30 Поднесување на приговори и нивно разгледување
– пред и во просторија 115
15:30 – 16:30 Предавање: Роботика на ФИНКИ
– во амфитеатар на ТМФ
17:00 – 17:40 Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

– во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет