Category: Македонска олимпијада

XXVI МАКЕДОНСКА (ЈУНИОРСКА) ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2022, 27-30.04.2022

Поканети учесници на Македонска Олимпијада по информатика 2022 Поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по информатика 2022 Агенда за Македонска (Јуниорска) Олимпијада по информатика 2022 Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2022 Резултати од Македонска Јуниорска Олимпијада по информатика 2022

Read More

XXV МАКЕДОНСКА (ЈУНИОРСКА) ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2021, 23.04.2021

Oлимпијадите се одржаа во петок 23.4 (петок), во периодот од 11:30 до 16:00 часот, во просториите на ФИНКИ. Решавањето задачи за МОИ траеше 210 минути, а за МЈОИ 180 минути. Заради ковид протоколите, се очекува учениците да дојдат пред влезот на просториите на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, во 11:10 часот. Заради запазување на протоколите, […]

Read More

XXIV МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2020, 18 – 19.08.2020

Поканети учесници на Македонска Олимпијада по информатика 2020 Поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по информатика 2020 Агенда за Македонска (Јуниорска) Олимпијада по информатика 2020 Согласно со генералните препораки за актуелната здравствена криза, МОИ и МЈОИ ќе се одржат во скратен формат. Учениците кои се поканети за учество на МОИ треба да бидат во просториите […]

Read More

XXIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2019, 11-14.04.2019

Годинава Македонската олимпијада по информатика (МОИ) се одржа во паралела со International Balkan University Olympiad in Informatics (IBUOI), што им даде можност на нашите ученици да ги проверат своите знаења меѓусебно, а и во споредба со свои врсници од други земји. Поканети учесници на Македонска олимпијада по информатика 2019 Агенда за Македонска олимпијада по информатика […]

Read More

XXII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2018, 27-28.04.2018

XXII Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 27.04.2018 (петок) и 28.04.2018 (сабота), во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) и во просториите на Sorsix.   Поканети учесници на Македонска олимпијада по информатика 2018 Агенда за Македонска олимпијада по информатика 2018 Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2018

Read More

XXI МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 21-22.04.2017

XXI Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 21.04.2017 (петок) и 22.04.2017 (сабота), во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) и во просториите на Sorsix.   Поканети учесници на Македонска олимпијада по информатика 2017 Агенда за Македонска олимпијада по информатика 2017 Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2017

Read More

XX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 15-16.04.2016

XX Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 15.04.2016 (петок) и 16.04.2016 (сабота), во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).   Поканети учесници на Македонска олимпијада по информатика 2016 Агенда за Македонска олимпијада по информатика 2016 Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2016

Read More

XIX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 17-18.04.2015

XIX Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 17.04.2015 (петок) и 18.04.2015 (сабота), во просториите на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.   Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2015 Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015

Read More

XVIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 25-26.04.2014

XVIII Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 25.04.2014 (Петок) и 26.04.2014 (Сабота), во просториите на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.   Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2014 Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2014 Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014

Read More

XVII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 12-14.04.2013

XVII Македонска Олимпијада по Информатика се одржа од 12.04.2013 (Петок) до 14.04.2013 (Недела), во СОУ Гимназија „Митко Пенџуклиски“ – Кратово. Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2013 Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2013 Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2013

Read More