XVII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 12-14.04.2013