XVIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 25-26.04.2014